Plazma na dentálne účely

Vyvíjame nové zariadenia pre efektívnejšiu liečbu starých bolestí.

Dentálna technika v súčasnosti spočíva na mechanickej a chemickej intervencii. Postupy odstraňovania zubného kameňa, čistenia zubných kanálikov, sterilizácie a dezinfekcie, postupy bielenia a úpravy povrchu zubov, liečby zubného kazu, paradontitídy zostávali po roky rovnaké. V posledných rokoch sa plazmová technológia etabluje ako klinický nástroj na liečbu. Cieľom spoločného projektu Centra pre priemyselný vývoj a partnerov projektu je priniesť v dentálnej oblasti zásadný prielom v liečbe týchto zubných chorôb vďaka perspektívnej technológii studenej plazmy.

Generátor plazmy pozostáva z ionizujúcej komory z izolačného materiálu v tvare kapiláry. Jedná elektróda je umiestnená do kapiláry pričom slúži zároveň ako injektor pracovného plynu. Druhá elektróda je izolovaná samotnou kapilárou. Plazmatrón pracuje so striedavým napätím vysokej frekvencie. Vzhľadom na túto skutočnosť a konštrukciu, je dielektrikum kapiláry namáhané striedavým polarizovaním, čo spôsobuje zvýšenie dielektrických strát a spôsobí aj prehrievanie spaľovacej komory. Elektródy plazmatrónu sú izolované a je potlačený vznik povrchového náboja, ktorý spôsobí ionizovanie vonkajšej atmosféry.

Infraštruktúra plazmového nástroja a samotný nástroj je konštruovaný pre medicínsky sektor rešpektujúc relevantné normy a direktívu EU. Centrum priemyselného vývoja pracuje na vývoji zariadenia od roku 2017 a plánuje uvedenie na trh v roku 2020. Tento projekt realizujeme v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou, Vysokým učením technickým v Brne, Univerzitou Komenského a priemyselným partnerom Diplomat Dental s.r.o. Tento projekt realizuje spoločnosť aj vďaka cezhraničnej Česko-Slovenskej spolupráci, grantovému projektu PLASMABORDER, vo výške výdavkov 514 020 €.
×