O nás

Centrum priemyselného vývoja – spoločnosť Novo s.r.o. je vývojová organizácia podľa osobitných predpisov Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Strategickým cieľom a smerovaní centra je vytvorenie dlhodobého excelentného vývojového ekosystému na báze aktívneho partnerstva medzi priemyselným sektorom a verejným sektorom vývoja so zameraním na realizáciu výsledkov vývoja do podoby nových inovatívnych produktov.